Aandacht voor een nieuw project in 2020 Aandacht voor een nieuw project in 2020
Project MWD Kinderen in de knel 2020
We hebben 2019 voor de kinderen in Colombia afgesloten met een mooi bedrag. We hebben € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken om deze kinderen te kunnen helpen.
Onze hartelijke dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

In 2020 gaan we verder met het project. Dit jaar ondersteunen we Kerk in Actie voor de kinderen in India in de strijd tegen kinderarbeid.

Stop kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon.


Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken.

Samen met Kerk in Actie vinden we dat kinderarbeid moet stoppen. Kerk in Actie werkt daarbij samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs.

Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan.

Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! We bevelen deze collecte van harte bij u aan.


 
terug