Actie Schoenendoos Actie Schoenendoos

‘Samen kunnen we tienduizenden kinderen het
mooiste cadeau van hun leven geven’.
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie Actie4kids. Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: een mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Hoe mooi is het om kinderen hier te leren delen en zo waardevol om kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, heel blij te maken met de spullen die u/jij hebt gegeven. In landen waar het is toegestaan, wordt naast de schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen gedeeld.
Sinds 1 november 2018 is Actie4Kids Schoenendoosactie een onderdeel van GAiN (Global Aid Network). GAiN is een christelijke hulpverleningsorganisatie en zet zich in voor mensen in nood.
Half oktober worden de folders voor de schoenendoosactie in de kerk uitgereikt. Vervolgens wordt u middels de zondagsbrieven verder over de actie geïnformeerd.
Voor vragen kunt u terecht bij Femmie Riedstra (0596-61 74 88) en/of Petra de Jong (06-15 15 30 36)
 
terug