Allerzielen in de Farmsumerkerk Allerzielen in de Farmsumerkerk


Op Allerzielen – donderdag 2 november - herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen. De traditie stamt, voor zover bekend, uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in steeds meer Protestantse kerken wordt aandacht aan Allerzielen besteed.
In de FARMSUMER KERK is het een traditie geworden.

. 
terug