Begroting Diaconie 2024 Begroting Diaconie 2024
De begroting van de diaconie (inclusief MWD) kunt u inzien bij 'ANBI DIACONIE'.
terug