Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft een aantal beleidsvoornemens  ingediend bij de beleidscommissie.  Een aantal van de beleidsvoornemens valt onder de bevoegdheid van het College en andere onder die van de Kerkenraad. Dit is besproken op de Kerkenraad.
De ingediende voorstellen van het College zijn gebaseerd op de huidige financiële mogelijkheden, maar zeker ook op de mogelijkheden voor de toekomst.  De financiële situatie baart ons zorgen, gelet op de huidige begroting, maar zeker ook op de begroting voor de komende 5 jaar.
Lees verder bij bestur / 'kerkrentmeester'
terug