Bevestiging Ouderling-kerkelijk werker Bevestiging Ouderling-kerkelijk werker


Op zondag 8 september is Eelkje de Vries bevestigd als Ouderling-Kerkelijkwerker in onze Protestanste Gemeente te Delfzijl. Vele jaren heeft Eelkje dit werk in Roden en Burgum gedaan en na een verhuizing naar Vlagtwedde zet zij dit werk in Delzijl voort. In de dienst staat het verhaal van de zalving van Koning David centraal. Het gaat niet om het uiterlijk van de mens, maar om het innelijk-het hart. In het werk als pastor zal zij bij de bezoeken veel vehalen horen en met warme woorden, komend uit het hart u bemoedigen en samen zo gesprekken voeren.
Na de bevestiging en de bemoediging van de gemeente zingen we Eelkje toe: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.Na de bevestiging wordt er afscheid genomen van pastor Eppo Vroom. In de vacaturetijd van de predikant en kerkelijk werker heeft hij vooral bij de ouderen in de gemeente het pastoraat gaande gehouden. Veel bezoekwerk gedaan en rouwdiensten geleid. De voorzitter Tjerk de Vries sprak een dankwoord voor al dit pastoraatwerk uit. En natuurlijk hoort daar een bos bloemen bij.
Heel fijn dat het Christelijk Gemengdkoor Soli deo Gloria meewerkte in deze dienst. Voor het eerst o.l.v. Jan Harryvan, de nieuwe dirigent. De mooie liederen gaven een extra feestelijk karakter aan de dienst.
Na de dienst werden vele handen geschud en kreeg Eelkje gelukwensen met haar bevestiging. De kerkenraad en de gemeenteleden wensen haar een goede tijd en werkplezier toe.
 
terug