Projecten en collecten in de 40 dagen-tijd 2020 Projecten en collecten in de 40 dagen-tijd 2020
Project kinderen in de knel
Vastenkaart aanvragen voor het goede doel
 
Samen zijn we kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs.
 
Indiase ouders overtuigen: belang onderwijs
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de organisatie SAVE in India, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan.
Moeder Selvi is een paar maanden geleden met haar drie kinderen van 12, 10 en 6 naar Tirupur verhuisd. Tot voor kort woonden ze in een dorp 400 kilometer bij Tirupur vandaan, waar de kinderen naar school gingen. Selvi vertrok met haar kinderen uit angst voor haar man, die vaak gewelddadig is als hij alcohol drinkt. Ze staat er in de grote stad helemaal alleen voor zonder steun van familie. Maar hier is wel werk: in de kledingindustrie. Selvi vouwt drie dagen per week kleding en verdient daarmee 2 euro per dag. Het gezin woont in een klein huis met één kamer van 2,5 bij 3 meter. Zij hebben geen elektriciteit en geen water. Een van de dochters is vaak ziek. Selvi koopt medicijnen voor haar bij de apotheek. Ze kan geen ziekenhuis bezoeken, want dat kost veel tijd en als ze later op haar werk komt krijgt ze minder loon. De kinderen gaan sinds de verhuizing niet meer naar school, omdat ze de lokale taal niet spreken. Als zij werkt zijn de kinderen alleen thuis. Onlangs raakten de kinderen gewond toen ze op de openbare weg speelden.

Collecten in de 40 dagentijd:
Vanaf 1 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd tot en met Pasen wordt elke zondag gecollecteerd voor ons project. In de zondagsbrief van deze zondagen vertellen we iedere keer iets over hoe het de kinderen in India vergaat en ook de werkwijze van SAVE wordt toegelicht.
Deeldoosjes
 
Deze collecten bevelen wij u van harte aan. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India
Op 1 maart worden weer deeldoosjes uitgedeeld. Een doosje om met kleine bedragen te sparen en zo iets van onze overvloed te delen met mensen in de armere gebieden.
Dit is ook goed te combineren met de vastenkalender, die u bij Kerk in Actie kunt bestellen. Het vullen van de deeldoosjes gaat immers wat gemakkelijker als je het volgens plan doet.
Op Paasmorgen staan we met de manden klaar om de gevulde deeldoosjes in ontvangst te nemen. We hopen weer op een mooi bedrag, dat bestemd is voor de kinderen in de knel van India. Alvast hartelijk dank voor het meesparen.

Op de speciale actiekaart van Kerk in Actie zijn vernieuwende vormen te vinden om te vasten. Voor iedere week ontvangen de deelnemers een nieuwe uitdaging, zoals minder snoepen, tv-kijken, social media, vlees, autorijden en afval. Maar er zijn ook weken waarin deelnemers juist iets wél moeten doen, zoals meer bidden of elke dag een kaart sturen naar de mensen om je heen. Door op de actiekaart bij te houden hoeveel geld wordt bespaard en dat te doneren aan Kerk in Actie wordt een nieuw begin geboden aan onder meer weeskinderen in Rwanda. Je kunt individueel, maar ook als gezin, jeugdgroep of gemeente mee doen aan de actie.
Aanvragen van de kaart kan via www.kerkinactie.nl/vasten 
 
terug