College van Diakenen College van Diakenen
In onderstaande PDFs volgen de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

ANBI gegevens van de Diaconie 2018

Beleidsplan College van Diakenen

Jaarrekening 2018 Diaconie

Begroting 2019 Diaconie

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
J.C. Rijpstraat 7-1
9934 HS Delfzijl
terug