College van Diakenen College van Diakenen

In onderstaande PDFs volgen de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

ANBI gegevens van de Diaconie

Beleidsplan College van Diakenen

Jaarrekening 2017 Diaconie

Begroting 2019 Diaconie

Bankrekeningnummer: NL40FVLB0226121623
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
J.C. Rijpstraat 7-1
9934 HS Delfzijl

terug