College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50
Op dit adres is ook de Boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van kerkrentmeesters:
Tjerk de Vries , e-mail tjdevries@home.nl
Secretaris College van kerkrentmeesters:
Wilte Mulder, e-mail wilte.mulder@planet.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl. Uitgangspunt is:

1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering van diaconale taken.

2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.

De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente

- het zorg dragen voor de geldwerving

- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. 

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                    

- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente

- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid

- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden

- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.

Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.

Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.

Tarievenlijst begraafplaatsen

Begraafplaatsreglement
terug