Derde zondag van de 40 dagentijd 3 maart, Oeganda-project Derde zondag van de 40 dagentijd 3 maart, Oeganda-project

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van
geloof, hoop en liefde.Kinderen naar school
Het resultaat van de manier van werken om kinderen en moeders weer terug naar hun dorpen te brengen met een goede begeleiding?
Kinderen kunnen eindelijk weer naar school. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven.                                                      Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.
 
terug