Emmaüswandeling – Het goede leven Emmaüswandeling – Het goede leven
Emmaüswandeling – Het goede leven


     
Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen dezelfde wandeling maakt. 
De Emmaüswandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.
U krijgt gespreksvragen mee voor onderweg.

Datum: Zondag 15 november 2020
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Na afloop staat er voor u een kopje koffie of thee klaar.
Start en finish: Het Anker
Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager  
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
terug