NOCTURNE en CANTATEDIENSTEN NOCTURNE en CANTATEDIENSTEN
In de Farmsumer Kerk worden door het jaar heen met regelmaat bijzondere vieringen gehouden. De Nocturne viering is afgeleid van één van de vaste vieringen in het klooster in de (late) avond. Het is een eenvoudige viering met een meditatief karakter en vaak muzikaal omlijst door een koor. Cantatediensten worden ingevuld door een koor dat een cantate uitvoert of liturgische muziek passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is. Informatie via dhr. P. Lanting (tel. 615418) Commissie Bijzondere Diensten. Het zingen van bekende liederen is het uitgangspunt van de Commissie Bijzondere Diensten. Drie maal per jaar worden deze diensten gehouden in de Farmsumer Kerk. Naast de samenzang is er regelmatig medewerking van een koor. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is. Inlichtingen bij dhr. S. Oudman (tel. 618080)  Orgelconcerten Het Lohman-van Oeckelen orgel in de Farmsumer Kerk wordt door organisten geroemd om zijn kwaliteit en mogelijkheden. Mede door de prachtige akoestiek van de kerk is het bijwonen van een orgelconcert zeer aan te bevelen. De Stichting Lohmanorgel Farmsum organiseert jaarlijks een aantal concerten waar gerenommeerde organisten voor worden uitgenodigd. Een hoogte punt is altijd het concert op tweede Kerstdag. Via het kerkblad en de media wordt u op de hoogte gehouden wanneer de concerten worden gehouden. Inlichtingen bij dhr. B. Veentjer (tel.  614615)         


 
terug