Farmsumer Nocturnen met Sonus Vita Farmsumer Nocturnen met Sonus Vita

 
Op zondagavond 13 oktober, de 4e zondag van de herfst, werkt Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan mee aan onze Farmsumer Nocturnen
Voorganger ds. Marja de Jager.
Aanvang : 19.00 uur.
Naast het koor werken verder mee: Anne-Marije de Haas, renaissancefluit en Kees Steketee, orgel.
Het ensemble Sonus Vita werd opgericht in 1991, eerst als instrumentaal, later ook als vocaal ensemble. De naam werd gevonden in de tekst van een antifoon, geschreven door Hildegard von Bingen in ca. 1140, waarvan de beginregels luiden: “ Laus trinitati, quae sonus et vita ac creatrix omnium “ ofwel “ Lof aan de Drievuldigheid, die klank en leven is en voortbrengster van alle wezens.
Sonus Vita zingt in de dienst een introïtus van Anton Bruckner (1824 - 1896) : “ Locus iste “, Pseaume 23 van Jan Pietersz. Sweelinck (1562 - 1621), Singet dem Herrn (Psalm 98, dubbelkorig) van
Johann Pachelbel (1653 - 1706) en Pater Noster  gecomponeerd door Albert de Klerk (1917-1998).
Het thema van de dienst is PSALM 23, door Huub Oosterhuis verwoord in “ 150 psalmen vrij “ :
Jij mijn herder ? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, waarmee we de voortgang van onze Nocturnen hopen te kunnen financieren en die we dus van harte bij u aanbevelen.
We verwachten veel gemeenteleden te kunnen begroeten.
Bert Veentjer
 
terug