Financiën Financiën
De acceptgirokaartenactie heeft voor Evangelisatie
€ 3.924 opgebracht en voor Zending en Werelddiaconaat € 4.964. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vanuit het zendingslegaat hebben wij € 5.500 een bestemming gegeven:

 
  • € 1.000 voor het Vakantiebureau Nederland van de Protestantse Kerk Nederland. Het bureau organiseert vakanties voor mensen die anders niet zo gemakkelijk het huis uit komen.
  • € 2.000 voor Kinderen in de knel in Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst veel werkloosheid, waardoor ouders vaak in het buitenland werk moeten zoeken. De kinderen zijn daardoor al heel vroeg op zichzelf aangewezen. Ze worden opgevangen door de organisatie Bethania die voor naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een maaltijd zorgt. Daarnaast bieden ze psychologische begeleiding en therapie.
  • € 2.000 voor de opbouw van de kerken in Syrië
  • € 500 voor Alies Flobbe voor het bouwproject in Guatamala. Zij krijgt ook de opbrengst van de zendingskalenders.
terug