Gemeenteavond op 21 januari 2019 Gemeenteavond op 21 januari 2019
Maandag 21 januari  was er een gemeenteberaad. Hier werd de nieuwe Plaatselijke Regeling voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl gepresenteerd via de beamer en per onderdeel besproken met mw. da. E. de Vries. Het was haar laatste taak als adviseur voor ons. Tevens kwam op deze bijeenkomst de nieuwe privacy- wetgeving aan de orde, wat ook voor een kerkelijke gemeente geldt. Bijvoorbeeld niet meer ongevraagd foto’s en gegevens van gemeenteleden in het Kerkblad of op de website plaatsen. Vervolgens gaf de voorzitter van de kerkenraad nog een toelichting op een aantal lopende zaken zoals de herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk, de autodienst, en de verkiezing van ambtsdragers. De aanwezigen waren tevens in de gelegenheid om vragen te stellen hierover. De samenkomst werd afgesloten met het zingen van een lied.
terug