Gemeenteprofiel Gemeenteprofiel
Delfzijl, januari 2019
Gemeenteprofiel van de Protestantse Gemeente te Delfzijl
 

Gemeenteprofiel
De Protestantse Gemeente te Delfzijl is sinds 1 januari 2018  één gemeente. 
Tot 2018 bestond de Protestanse Gemeente uit twee wijken met ieder een “eigen gezicht“. Maar vanaf 2018 zijn deze wijken tot één gemeente samengevoegd.
In de beleidsontwikkeling, met het oog op de toekomst van onze gemeente, zijn de volgende zaken van belang:
 • De verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus, zoals die wij leren kennen in de Bijbelse boodschap, verbindt ons als gemeenteleden met elkaar. Hoewel er sprake is van verscheidenheid, voelen wij ons toch verbonden met elkaar.
 • Er is ruimte voor een veelheid aan meningen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld, levens- en geloofsvragen eveneens.
 • Wij willen een vierende gemeente zijn, dat houdt in een gemeente  
 • met ruimte voor een verscheidenheid aan vieringen, van cantatediensten en Choral Evensongs tot ‘anders dan anders vieringen’;
 • met ruimte voor inbreng van gemeenteleden;
 • die meer en meer gebruik gaat maken van moderne media.
 • Wij willen een gemeente zijn met aandacht voor elkaar en voor jongeren, die nog aanwezig zijn . Onze gemeente is  een  vergrijzende gemeente. Hier ligt een belangrijk aandachtsgebied en ligt ook onze zorg.
 • Wij willen een gemeente zijn die naar buiten treedt, om daarmee ons geloof uit te dragen. Diaconaat en missionair kerk zijn vinden we belangrijk, om zo het geloof handen en voeten te geven.
   
 • Gemeenteleden voelen zich maatschappelijk betrokken en verrichten vrijwilligerswerk op verschillende terreinen waaronder het schipperspastoraat.
   
 • Wij willen een gemeente zijn, waarin gesprekken over geloofs- en levensvragen kunnen plaatsvinden en waarin bezinning een plek heeft. 
   
 • Gemeenteleden zetten zich graag in om praktische hulp te bieden rondom onze kerkgebouwen. 
   
 • In de komende jaren zullen wij ons bezig houden met de vraag hoe we kerk kunnen zijn in Delfzijl en omgeving. 
   
 • De gemeente werkt samen met andere kerkelijke gemeenschappen in Delfzijl en omgeving. 
   
De diaconie werkt met andere diaconieën samen in een Diaconaal Platform Delfzijl.
 
 
 
Het profiel van een predikant en kerkelijk werker
 
Predikant
 
De Protestantse Gemeente  Delfzijl zoekt een predikant die:
 • zich thuis voelt in een gemeente met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen;
 • het schip van onze gemeente kan loodsen;
 • samen wil werken met de vele vrijwilligers, een teamplayer wil zijn;
 • mensen kan stimuleren;
 • ruimte wil geven aan de inbreng van gemeenteleden bij vieringen;
 • samen met de pastorale ouderlingen vorm en inhoud wil geven het pastorale beleid voor de toekomst;
 • samen met de gemeente wil nadenken over de rol van de kerk in de samenleving;
 • een verantwoorde liturgie belangrijk vindt en affiniteit heeft met andersoortige diensten. 

 
Kerkelijk werker
 
De Protestantse Gemeente Delfzijl zoekt op korte termijn een pastoraal werker die:
 • inhoud kan geven aan het bezoekwerk en crisispastoraat;
 • samen wil werken met de pastorale teams;
 • deel uit wil maken van de werkgroep pastoraat;
 • kan voorgaan bij uitvaartdiensten;
 • incidenteel kan en wil voorgaan bij zondagse vieringen. 
 
(Aanvulling Er is vanaf 1 januari ’19 tijdelijk een kerkelijk werker aangesteld.)  
We zijn op zoek naar een kerkelijk werker voor pastoraat, betreffende 0.8 fte

 
terug