Gespreksgroep ’t Vonkje Gespreksgroep ’t Vonkje
Door een vonkje ontstaat er vaak vuur.  Vuur om je bijvoorbeeld bij te warmen.
Onze gespreksgroep “ ‘t Vonkje" probeert ook deze warmte naar elkaar uit te stralen door te luisteren en respect te tonen.
Onze groep bestaat momenteel uit 11 personen. Dit zijn zowel mensen die kerkelijk zijn betrokken alsook mensen die weinig met de kerk hebben.
Gezamenlijk besluiten we welk boek, welke DVD of welk onderwerp we willen bespreken op onze maandelijkse bijeenkomsten. Meestal loopt het seizoen van september tot en met mei.
Naar aanleiding van wat we hebben gelezen of bekeken geven we op deze avonden hierover onze mening. Hierdoor ontstaan vaak een interessante gedachtenwisseling.
We blijven goed naar elkaar luisteren en respecteren elkaars mening. Het is niet de bedoeling een ander van je mening te overtuigen.
Wilt U meer van en over deze groep weten, neem dan contact op met Henk Sikkema, Tel. (0596) - 61 31 81.
terug