Gesprekskring: ´Aan tafel´ Gesprekskring: ´Aan tafel´


Gesprekskring ‘Aan tafel’ 

Vier middagen gaan wij met elkaar in gesprek naar aanleiding van het jaarthema: 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'. Natuurlijk kunt u alle vier middagen meedoen. Maar de thema’s lenen zich er ook voor om één of een aantal keren mee te doen. De middagen hebben als thema's:
  1. ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’
  2. ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’  
  3. ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’  
  4. ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. 
Elke bijeenkomst begint met een korte opening gevolgd door een introductie op het thema. Daarna gaan we aan de slag met een bijbehorend Bijbelgedeelte en we sluiten af met een lied, gedicht of gebed.
Weet je welkom om alle keren mee te doen of om bij een afzonderlijk thema(s) aan te schuiven. Wel graag even van te voren opgeven!  
Data: dinsdag 11 oktober 2022; dinsdag 22 november 2022;
dinsdag 17 januari 2023; dinsdag 14 maart 2023.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Het Anker
Opgave: twee weken vóór de aangegeven datum bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
terug