Gesprekskring: Fragmenten uit de woelige geschiedenis van de gereformeerde religie in de Nederlanden Gesprekskring: Fragmenten uit de woelige geschiedenis van de gereformeerde religie in de Nederlanden
Plaats: De Ark
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Data: 19, en 26 oktober, 2,9,16,23 en 30 november.
Plaats: Kruiskerk, ’t Anker
Tijd: 19.30 uur -21.30 uur
Data: 11,18 en 25 januari en 1 februariOp 31 oktober begint het Lutherjaar of Hervormingsjaar. Omdat het volgend jaar op die datum vijfhonderd jaar geleden is dat Luther zijn 95 stellingen sloeg op de deur van de slotkapel in Wittenberg, zoals het verhaal zegt.
Daarom leek het me aardig eens op een rijtje te zetten wat er daarvoor en daarna in Nederland op het kerkelijk erf is gebeurd. Want je hoort wel eens dat mensen niet zeker meer we-ten wat Cocksen nu precies zijn of de Pauweanen die we kennen uit de boeken van Jan Siebelink. En waarom heetten de kerken van de Hervorming eerst gereformeerd en daarna ook wel hervormd en tenslotte protestant? Hoe kwam het dat de Dopersen zich van Witmarsum over de hele wereld verspreidden en wat betekent eigenlijk die uitdrukking: In het isolement ligt onze kracht?
Ik ga deze kring twee keer geven, eenmaal in zeven middagen in De Ark, in het najaar en daarna in vier avonden in de Kruiskerk in januari voor mensen die overdag of in het najaar niet kunnen en toch nieuwsgierig zijn.
Albert Ferwerda
terug