Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'


Onze gespreksgroep bestaat al bijna 20 jaar. We zijn met elf mensen. Sommige deelnemers zijn kerkelijk betrokken, andere niet (meer).
Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Wat geloof je eigenlijk nog en wat betekent het geloof voor jou en je huidige manier van leven? Hoe sta je in het leven?
We komen zo ongeveer eens in de zes weken bij elkaar , steeds op een avond bij één van ons thuis. Het zijn waardevolle avonden waarop we elkaar inspireren en stof tot nadenken geven en bovenal elkaars mening en opvatting respecteren.
Vaak hebben we een boek als leidraad voor de gesprekken, maar soms gebruiken we ook krantenartikelen of dvd’s.
De afgelopen tijd hebben we veel gepraat over morele dilemma’s. Wat vind je van euthanasie, is de vrijheid van meningsuiting onbegrensd ?
Voor het komend seizoen hebben we nog geen boek of thema uitgezocht. Dat gaan we doen op onze eerste bijeenkomst na de zomervakantie.
De data voor dit seizoen worden later bekend gemaakt.
Wilt u meedoen met onze groep of eens een keer uitproberen of het u bevalt, dan bent u van harte welkom! Neemt u dan even contact op met:
Henk Sikkema, tel: 0596 613181
 
Namens “Het Vonkje”,
Truus Smid - van der Meulen
 
 
terug