Het Huub Oosterhuis Leerhuis Het Huub Oosterhuis Leerhuis
Liederen zingen van Huub Oosterhuis en zijn teksten proberen te bevatten en ze mij eigen te maken. Hedendaagse teksten, wat doen ze met mij?
Steeds weer die vraag aan mezelf; passen die woorden wel in mijn religieuze gedachten en bij mijn Godsbeeld? Komen die woorden wel over als kostbaar en dierbaar, als een warme deken? Of raak ik er door geprikkeld, geïrriteerd en raak ik er door verstoord, omdat ze zo’n klemmend beroep op mij doen.
Het doet wat met mij, met mijn Godsbeeld. En dan is er die ander met haar ontwapenende opmerking of hij die mij bevraagt en ook z’n eigen twijfel onder woorden brengt. Dit leerhuis heeft mij een ontwikkeling gebracht die ik koester, van twijfel en onzekerheid naar de zekerheid dat niets meer is zoals het was of toch wel, maar dan net anders. Het is zo boeiend; het onderweg zijn, op een andere manier leren kijken en luisteren naar nieuwe teksten over oude woorden.
We proberen dit winterseizoen weer 5 liederen van Huub Oosterhuis nader te bekijken en te beleven en deze ook te zingen, wat een extra dimensie is. De zesde keer vieren we de liederen die we bespraken, met Ties aan de piano en Tineke en Janny als gespreksleiding.
 
Namens het Leerhuis,
Wim Busz uit Spijk
 
Wil je ook meedoen? Voor 2018 zijn de data: ..oktober, .. november en ..december. De data voor de drie volgende avonden in 2019 bepalen we later. Het wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ Op de Wierde 1 in Farmsum. Aanvang: 19.30 uur.
Kom een keer langs of geef je op bij of via telefoon 0596-613 181.
terug