Het Huub Oosterhuis Leerhuis Het Huub Oosterhuis Leerhuis

Gespreksgroep “Oosterhuis Leerhuis”  (sinds 1991)
Toegegeven, ik ben een groot liefhebber van de liederen van Huub Oosterhuis. Ze spreken mij erg aan in mijn beleving van het geloof, méér dan de meeste psalmen en gezangen uit het gebruikelijke liedboek. Vandaar dat ik, met enige andere mensen, dik twintig jaar geleden ben begonnen met dit leerhuis. En hoeveel liederen we ook al hebben besproken, de enthousiaste voortgang zit er nog altijd in.
We werken als volgt. Voor het seizoen (zes zondagavonden) worden vijf liederen uitgezocht. Het lied van de avond wordt uitgedeeld en gelezen. En dan volgt er veelal een stilte, wat korter, wat langer…… tot er iemand het woord neemt. Hij/zij zegt dan iets over een regel, een couplet, zo van: “wat zou Huub daarmee bedoelen”, of “die regel spreekt mij erg aan”, of “daar kan ik nou niks mee” of …….
En een ander reageert daarop met “ik vind dat juist heel mooi verwoord” of “een paar regels verder wordt het duidelijker” of……. Met andere woorden: er ontstaat vrijwel altijd een heel mooi gesprek waarbij diepgaande gevoelens niet worden vermeden. En waar we veel van elkaar leren. Waarbij wij niet overgaan tot discussie, nee, we doen enkel aan eerlijke gedachtewisseling en dat blijkt heel vormend. Na al de woorden gaan we samen het lied zingen.
Henk Sikkema
De leiding van de avonden is in handen van Tineke Sikkema (tel. 613181) en Ties Molenhuis (muziek).
Plaats: Gebouw Op de Wierde
Wanneer: zie mededelingen hierover op zondagsbrief
             
 
terug