HUUB OOSTERHUIS LEERHUIS HUUB OOSTERHUIS LEERHUIS
Dit leerhuis bestaat al jarenlang. We weten niet precies wanneer we zijn begonnen, wel bijna twintig jaar geleden. Een hoge leeftijd voor een leerhuis.
De vraag dringt zich op hoe het komt dat dit leerhuis jaar op jaar maar doorgaat. Het zal hem zitten in de bijzondere teksten waarmee Huub Oosterhuis het geloofsleven weet te verwoorden.
Die teksten staan zo dicht bij jezelf, je kunt je eigen leven er in terug vinden. Er staan ook liederen van hem in zowel het Oude als het nieuwe Liedboek, maar dat zijn liederen van jaren oud.
Ook hij ontwikkelt verder in het denken en dichten; de liederen die nu uit zijn pen vloeien spreken aan in de nu te beleven tijd van geloven.
 
Tijdens onze zes samenkomsten bespreken we een uitgezocht lied.
Wat zegt de tekst jou, wat zegt hij mij? Wat zou Huub er mee bedoelen? Wat betekent het lied in mijn geloofsbeleving anno 2016
Daarbij discussiëren we niet, we doen aan gedachtenwisseling.
Gespreksleiding:  Tineke Sikkem, Tel. (0596) - 61 31 81
Muzikale leiding: Ties Molenhuis
 
Wilt u een avond meemaken of méér over het leerhuis willen weten, bel ons gerust. De avonden worden in het Kerkblad en/of de Zondagsbrieven aangekondigd.
 
Namens de deelnemers, Henk Sikkema.
terug