Huub Oosterhuis, leerhuis. Huub Oosterhuis, leerhuis.
Hoewel de meesten het Huub Oosterhuis Leerhuis wel kennen
omdat deze al jaren draait, toch weer een vermelding in dit boekje
met name voor nieuwe gemeenteleden en belangstellenden.

wat houdt de kring in?
Deze kring bestaat sinds 1994, opgezet door ds. Atze Landman en
Tineke Sikkema. Niet leren met het hoofd, maar leren met het hart.
We komen 6 keer per seizoen bij elkaar, 3 keer vóór de jaarwisseling,
3 keer erna. Vijf keer daarvan bespreken we zo’n avond één lied van
Huub Oosterhuis. Omdat deze - meestal literaire werken - niet direct toegankelijk zijn, bevragen we elkaar met “wat zou hij hiermee bedoelen
en daarmee willen zeggen?”  Wat vinden wij zelf van het lied, wat spreekt
ons al of niet aan, en wat betekent het voor ons dagelijks geloof?
Uit deze overdenkingen, maak ik voor de zesde bijeenkomst een viering. Waarin al die vijf besproken liederen terugkomen.
De kring is voor iedereen. En het leuke is, je kunt er ook gewoon eens een keer komen kijken, want elke avond staat op zichzelf.
Van harte welkom!! En, er wordt niet alleen gepraat, het besproken lied wordt na het besprokene gezongen. Tijdens het zingen ontdek je
vaak weer nieuwe dingen. Ties Molenhuis legt de muziek uit en vertelt waarom de componist, zijns inziens muzikaal gezien, het zo gecomponeerd heeft. Ook dat is leren met het hart.

Datum en tijd: Op zondagavond en/of zondagmiddag.
Zie: Zondagsbrief en Kerkblad
Plaats: Op de Wierde in Farmsum of het Anker.
Contactpersonen:
Tineke Sikkema-Stienstra – gespreksleider - tel:  613181 of  06 10485867   tienstien@hotmail.com
Ties Molenhuis – muzikale begeleider en pianist  - tel: 06 52095435   tiesmolenhuis@home.nl
Namens de mensen van het Huub Oosterhuis Leerhuis:
Tineke Sikkema Stienstra
 
terug