Impressie van ALLERZIELEN in de Farmsumer Kerk. Impressie van ALLERZIELEN in de Farmsumer Kerk.

Langzamerhand zijn er steeds meer Protestantse Kerken die de traditie van de Rooms Katholieke Kerk overnemen om met Allerzielen de kerk open te stellen voor het aansteken van een kaarsje om de dierbaren die zijn overleden te gedenken. De traditie stamt voor zover bekend uit de abdij Cluny ( klooster uit het Frankische Rijk ) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken.                                                                                                                          De Farmsumer Kerk heeft een aantal jaren geleden deze traditie ook overgenomen en jaarlijks komen steeds meer mensen  om hun geliefden te gedenken. Meteen om 18.00 uur kwamen de eerste bezoekers de kerk binnen en geleidelijk bleef dat tot 20.00 uur doorgaan. In verband met het Covid-virus was de devotiestander met kaarsjes verplaatst vanuit het gedenkhoek naar het liturgisch centrum, zodat er meer ruimte was om onderling afstand te houden. Tijdens deze twee uren werd er muziek ten gehore gebracht, (Motetten voor 6 of 8 stemmen van Orlando di Lasso door Capella Amsterdam) afgewisseld met een gedicht. De kerk was o.a. verlicht met kaarsen en waxinelichtjes en ook buiten rondom de kerk was de tuin of het kerkhof verlicht met waxinelichtjes. .Er was gelegenheid voor het drinken van koffie of thee. Een aantal vrijwilligers had hun medewerking verleend om deze avond met respect en waardig de doden te gedenken.                                                                                 

                                                                
terug