Jaarboekje 2021 - 2022 Jaarboekje 2021 - 2022
Ontmoeten, verdiepen, beleven                               PG Delfzijl 2021-2022Jaarthema: ‘Van U is de toekomst’

Een boekje met activiteiten dat wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
Vanwege de coronacrisis hebben veel activiteiten stilgelegen het afgelopen jaar. Het was rustig in en rondom de kerk en het Anker.
Velen van u hebben de ontmoetingen, zondags tijdens de erediensten en door de week, gemist. Gelukkig kunnen de diensten via www.kerkdienstgemist.nl meegevierd worden.

Wij hopen en bidden dat wij het komend kerkelijk jaar weer zonder beperkingen bij elkaar kunnen komen: tijdens de kerkdiensten,
bij het koffiedrinken en bij alle andere activiteiten die in dit boekje vermeld worden. Een aantal is vorig jaar ook aangeboden, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd passend bij het jaarthema van de PKN:
Van U is de toekomst.

Dit thema is gekozen omdat veel mensen deze tijd beleven als een tijdperk van grote veranderingen. Alles lijkt op losse schroeven te staan en je vraagt je af: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in.
Maar uiteindelijk stellen wij ons vertrouwen op God die aan het begin van alle leven staat en die de toekomst in zich bergt. Alle tijden zijn in Zijn hand. Of om het de woorden van lied 605: 5, 6 te zeggen:

De toekomst is al gaande verborgen en gezien,
Een stem die te verstaan is een God die draagt en dient.

De toekomst houdt ons gaande, voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land.

Namens de taakgroep Vormen en Vieren,
Ds. Marja de Jager
 
terug