Jaargang 38 nr. 12, december 2023

Jaargang 38 nr. 12, december 2023
Kunst en cultuur stonden hoog in het vaandel. De muzikale vorming was zeer omvangrijk en het koor van de Kweekschool was bij de NCRV niet onbekend. Meerdere keren kwamen ze voor een opname naar de A-Kerk, omdat wij in staat waren een programma te zingen met werken van Paul Hindemith, Hugo Distler of Ernst Pepping, alle drie componisten van de Duitse beweging voor kerkmuziekvernieuwing. De kunstzinnige vorming kreeg veel aandacht. Regelmatig stond een museumbezoek op het program en van de lessen kunstgeschiedenis heb ik nog alle dagen plezier. Onvergetelijk is onze meerdaagse excursie naar de Belgische steden als Gent, Brugge, Leuven en Brussel waar we in kerken en musea mochten genieten van de Vlaamse Primitieven zoals Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van der Goes en Gerard David. Een zeer gedegen opleiding, misschien een beetje schools, maar je ging iedere dag naar huis met een ontzettend rijk gevoel !

“ If there is no vision people perish “
Dit is de vertaling van Spreuken 29 : 18 door de Engelsman James Moffatt. Het had ook gekund met de titel van een boek van de Duitse theologe Dorothee Sölle :
Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk “.


Een gedegen opleiding heeft een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding nodig.
In 1966 gaf de cultuurfilosoof dr. Feitse Boerwinkel met het boek “ INCLUSIEF DENKEN “ ons zo’n visie / visioen. Hij toonde aan, dat in de zestiger jaren de veranderingen niet in een stroomversnelling, maar in een waterval waren terecht gekomen. Dat vereiste volgens hem een nieuwe manier van denken en handelen. Het oude denken was te antagonistisch en exclusief, waarbij tegenstellingen op de voorgrond traden. De nieuwe situatie vroeg om een inclusief denken. Volgens Boerwinkel “ een denken, dat er principieel vanuit gaat, dat mijn heil (geluk, leven, welvaart) niet verkregen kan worden ten koste van of zonder de ander, maar dat mij alleen ten deel kan vallen als ik tegelijk het heil van de ander beoog en bevorder “.

In het boek wordt dit op veel terreinen van het praktische leven belicht en dus ook voor scholen en opleidingsinstituten (Boerwinkel was een onderwijsman in hart en nieren o.a. rector van het Stichts Montessorilyceum in Amersfoort en vanaf 1945 ook rector van het internaat “ Kerk en Wereld “)

In een latere periode (1974) heeft Boerwinkel als een noodzakelijke aanvulling op “ Inclusief denken “ het omvangrijke boek “ Einde of nieuw begin “ geschreven.
Ter completering van de trits schreef Boerwinkel nog “ Meer dan het gewone “, over de Bergrede, wel de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd of de messiaanse troonrede, het actieprogramma van Jezus van Nazareth.

( wordt vervolgd )

 
terug