Kinderviering Kinderviering
Iedere zondagmorgen wordt er kinderviering gehouden. Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om te lezen, te luisteren, te praten en om werkjes te maken, al dan niet gekoppeld aan bijzondere periodes (denk aan Pasen, Kerst enz.).
Tijdens de collecte in de kerkdienst worden we weer naar binnen geroepen om de zegen mee te krijgen.
Ook tijdens de schoolvakanties gaan de kindervieringen door.
De kindervieringleiding,
Contact: Mw. H. van der Wel, tel. 785187. E-mail: hj.vanderwel@ziggo.nl
Medewerkers: Aletta Afman, Hester van der Wel, Petra de Jong en Wietze de Vries, Elisabeth Sybesma en Petra de Jong.

Als u het jeugdwerk wilt ondersteunen maak dat uw gift over op rekening NL 43 RABO 0373719426 tnv Jeugdwerk Protestantse Gemeente Delfzijl.
 
terug