Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’


KOFFIEDRINKEN FARMSUM.

Sinds de samenvoeging van de wijkgemeente Delfzijl Midden, Delfzijl Noord en Farmsum  wordt op geregelde momenten gelegenheid geboden voor de Farmsumer Gemeenteleden elkaar tijdens een’ koffie uurtje’ te ontmoeten in het gebouw “Op de Wierde”  van 15.30 uur tot 17.00 uur.  Het is meestal een gezellig samenzijn en bijpraten. Er worden eventueel op verzoek liederen gezongen. Het wordt door velen zeer op prijs gesteld. Natuurlijk is iedereen van harte welkom. We proberen ook zo nu en dan iets bijzonders te organiseren. Het programma voor het winterseizoen ziet er als volgt uit:
8 oktober  koffie drinken
26 november Indonesische Maaltijd , VÓÓR 14 november aanmelden bij één  van onderstaande personen,  de kosten worden nog bekend gemaakt. 
14 januari Koffie en  Nieuwjaarsborrel ( vertonen film over Delfzijl)
24 maart Koffie ( vertonen van mooie dia’s van in en  rond  de Farmsumer Kerk.
19 mei Koffie drinken, ( laatste keer vóór de zomer vakanties) .
 Hartelijk welkom namens:
Elly Mietus             tel. 619521
Aukje van Tholen    tel. 619087
Piet Lanting            tel. 615418       


               
terug