Kookschool in Colombia Kookschool in Colombia

Op 13 oktober is het Wereldvoedseldag de Collecte is dan voor het werelddiaconaat project in Colombia We vertellen u nog meer over het Koken tegen armoede in Colombia    
                     Bendejongeren opgeleid tot top kok in Colombia
Zestig kansarme jongeren worden  opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op
De scholen staan goed bekend en restaurants zoeken steeds vaker actief naar afgestudeerden van de Manq’a scholen. De kookschool in Bogotá heeft een samenwerkingsverband met 20 restaurants, die werk bieden aan de jongeren, maar ook kunnen jongeren er stage lopen. Ook Lina (28) kreeg een baan na haar opleiding in Bogotá: ¨Ik kom uit een streek die jarenlang geteisterd werd door het geweld van de FARC. Toen ik verhuisde naar de stad en
Zendingserfgoedkalender 2020
 
twee kinderen kreeg, had ik nog geen werk. Wat wel nodig is voor ons levensonderhoud. Bij toeval kwam ik in contact met de Manq´a kookschool en kreeg de kans de opleiding te gaan volgen. Na mijn opleiding kon ik in een restaurant gaan werken en daarnaast maak en verkoop ik jamproducten. Het is mijn wens om in de toekomst samen met andere vrouwen een associatie op te richten om zo te kunnen handelen in lokale producten uit ons land.¨
De Man’qa scholen, en sommige restaurants kopen agrarische producten rechtstreeks van een groep van 46 kleine familiebedrijven, die op deze manier ook een inkomen hebben, het mes snijdt zo aan 2 kanten om armoede bij de boeren en honger tegen te gaan. De producten van deze bedrijven zijn organisch, dus gezond en op duurzame wijze verbouwd.   Er is een levendige uitwisseling tussen de studenten van de kookscholen en de bedrijven: studenten leren over het organische productieproces en de boeren leren over de trends in de horecasector. Er is ook een ´culinaire boerderij’ opgezet met als doel te innoveren en te onderzoeken. Hier worden 50 verschillende gewassen verbouwd zoals diverse aardappel-, bonen-, en maïs soorten. De producten worden gekocht door de kookscholen en sommige restaurants.
Voor 200 euro kan één kind een jaar een vaktraining volgen Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721   thema Kinderen in de knel Colombia
 
terug