Liturgiecommissie de Ark - 2011 Liturgiecommissie de Ark - 2011

Gedurende het seizoen komt de liturgie commissie enkele keren bij elkaar om zaken rond eredienst en liturgie te bespreken. De commissie is adviserend richting de wijkkerkenraad.

De onderwerpen die behandeld worden zijn zeer divers. Van praten over de inrichting van de kerkzaal tot het organiseren van speciale diensten. Ook zijn er jaarlijks twee belangrijke periodes die samen worden voorbereid met de kinderviering. Dat zijn de advent periode en de 40-dagen tijd. Aan de hand van aangereikte thema’s proberen we daar voor onze wijkgemeente inhoud aan te geven.

Een aspect wat we ook zeker belangrijk vinden is het liturgisch bloemschikken. We zijn blij dat er gemeente leden zijn, die hier zeer creatief mee omgaan en ook op die wijze inhoud geven wat aan de orde is.

Op dit moment bestaat de commissie uit Jos Timmer, Trienke Flobbe, Gerard Jansma en ondergetekende. 

Op “afroep” is een afgevaardigde van de kinderviering, zending, diaconie …. aanwezig als dit noodzakelijk is. Wij vinden het als commissie belangrijk dat de invulling van de liturgie een belangrijke plaats heeft in onze wijkgemeente.

In het afgelopen jaar zijn door de commissie een aantal diensten voorbereid in de 40 dagentijd. Nu we in onze wijkgemeente weer “vaste” predikanten heeft hopen we weer wat structuur te kunnen aanbrengen in de Liturgie.

Mocht u mee willen denken en praten in de liturgiecommissie, dan bent u van harte welkom.

Tjerk de Vries,   tel. 61 83 46
 

#################################

 

 

Gedurende het seizoen komt de liturgie commissie maandelijks bij elkaar om zaken rond eredienst en liturgie te bespreken. De commissie is adviserend richting de wijkkerkenraad. De onderwerpen die behandeld worden zijn zeer divers. Van praten over de inrichting van de kerkzaal tot het organiseren van speciale avonddiensten.

Ook zijn er jaarlijks twee belangrijke periodes die samen worden voorbereid met de kinderviering. Dat zijn de advent periode en de 40-dagen tijd. Aan de hand van aangereikte thema’s proberen we daar voor onze wijkgemeente inhoud aan te geven. Een aspect wat we ook zeker belangrijk vinden is het liturgisch bloemschikken. We zijn blij dat er gemeen-te leden zijn, die hier zeer creatief mee omgaan en ook op die wijze inhoud geven wat aan de orde is.

Op dit moment bestaat de commissie uit Jos Timmer, Trienke Flobbe, Gerard Jansma en ondergetekende. Op “afroep” is een afgevaardigde van de kinderviering, zending, diaconie …. aanwezig als dit noodzakelijk is. Wij vinden het als commissie belangrijk dat de invulling van de liturgie een belangrijke plaats heeft in onze wijkgemeente.

Afgelopen jaar is er een eerste overleg geweest met de commissies uit de andere wijken. We hopen, dat dit het komende seizoen een vervolg krijgt. Onderwerp hierbij is onder meer het aanpassen van een bestaand Beleids-plan.

Mocht u mee willen denken en praten in de liturgiecommissie, dan bent u van harte welkom.

Tjerk de Vries, tel. 61 83 46

terug