MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOT
Ben je tussen de 25 en 50 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan de Middenmoot! Trouwens, we kijken niet op een jaartje meer of minder, hoor! Vind je het leuk om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over zaken die spelen in je leven en in de wereld om ons heen, dan bij je bij de Middenmoot aan het juiste adres. Aan de hand van het boek Hoe zullen we leven?  bespreken wij actuele thema’s als: religieus extremisme, milieu en klimaat, sociaal media, maar ook thema’s als roeping, schaamte, leven en dood.Begeleiding:      ds. Marja de Jager
Plaats:                  Eerste keer in ‘Het Anker’, daarna in overleg met de groep te  bepalen
Data: 20 oktober en 1 december 2019.  Data 2020 in overleg met de groep                                       
Tijd: 19.30-21.30 uur
Informatie bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl of Alies Flobbe a.flobbe@live.nl          
 
terug