Moldaviƫ (augustus 2023) Moldaviƫ (augustus 2023)
Sinds de val van het communisme in het begin van de jaren negentig is de bevolking door de arbeidsmigratie met meer dan een miljoen afgenomen. Dit is een kwart van het totaal aantal inwoners. Op dit moment wonen er nog ruim 3 miljoen mensen in Moldavië, dat qua oppervlakte maar net iets kleiner is dan Nederland. Het zijn voornamelijk ouderen en jongeren die zijn overgebleven. De ontreddering en eenzaamheid onder hen is groot.
De bevolkingskrimp kan Moldavië op korte termijn grote problemen opleveren.  Gevreesd wordt voor personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg, doordat de achtergebleven bevolking relatief oud is.


Ouderen, met hun veel te kleine pensioen, hebben niemand om op terug te vallen en zitten ’s winters soms letterlijk in de kou. Sommige jongeren zien hun ouders maar een paar keer per jaar en worden zonder hen volwassen. Kerk in Actie ondersteunt Moldavische kerken die deze ouderen en jongeren via diaconale projecten met elkaar verbinden en dorpen zo weer leefbaar maken. 

Hoe komt het dat Moldavië zo arm is? Corina Ershov legt het uit. Ze is toeristengids en weet veel van haar land. “Het grootste probleem is de corruptie”, zegt ze. “De regering heeft in de afgelopen jaren veel geld uit de staatskas gestolen. Er was nooit wetgeving om hiertegen op te treden. Een van de eerste beslissingen die onze nieuwe president in 2021 nam, was het opheffen van de onschendbaarheid van parlementsleden. Dit verbetert de situatie. Een tweede reden voor de armoede is dat Moldavië, een landbouwland, altijd afhankelijk was van de Russische markt. Sinds we ons meer oriënteren op Europa heeft Rusland sancties ingesteld. Hierdoor konden we geen producten zoals wijn en groente meer naar Rusland exporteren. Met hulp van de Europese Unie kunnen we dit nu gelukkig op de Europese markt verkopen.” 
Voorzichtig optimisme dus bij Corina, die het overigens niet erg druk heeft met het rondleiden van toeristen. Want ook qua toerisme is Moldavië het slechtste jongetje van de Europese klas. Jaarlijks bezoeken een schamele 10.000 vakantiegangers het land, dat wél het grootste wijnhuis ter wereld heeft. Ter vergelijking: Vlieland trekt er elk jaar 140.000.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
terug