Oud Papier Actie Oud Papier Actie
Medewerkers gevraagd voor Nieuwe inzameling Oud Papier
Zoals u in de Eemsbode hebt kunnen lezen gaan op korte termijn  de bestaande oudpapier containers die overal aanwezig zijn in de gemeente Delfzijl  verdwijnen De gemeente vernieuwt de grijze en groene kliko’s door 2 nieuwe kliko’s. De bestaande grijze blijft voor de inwoners beschikbaar om het oud papier in te doen, welke dan 1 keer per 6 weken zal worden geleegd. Het legen van de grijze kliko zal worden gedaan door vrijwilligers van de verenigingen, scholen  en kerken die nu oud papier verzamelen, en dit door middel van een kraakauto van Virol uit gaan voeren. De gemeente wordt verdeeld in wijken, en om concurrentie tegen te gaan, krijgt elke instantie die oud papier verzameld en die mee wil doen,  een wijk toegewezen.
Mijn vraag is, zijn er nu ook de papiercontainer bij de Kruiskerk gaat verdwijnen, gemeenteleden, kennissen of vrienden die ons een warm hart toedragen,  die zich als vrijwilliger  beschikbaar willen stellen om zo nu en dan de kraakwagen te bemannen. Per keer zijn er 2 personen nodig en des te meer mensen zich beschikbaar stellen, (er hebben zich reeds enkele personen opgegeven) des te minder vaak wordt gevraagd om mee te doen.   
Als u zich beschikbaar wilt stellen kunt u contact opnemen (graag z.s.m.)  met W. de Jong (tel. 0596-61 73 92
terug