Oud Papier Actie Oud Papier Actie


Na een periode van ca 20 jaar is in Oktober 2010 de groep Triezenberg, Mollema, Van Dijken, Mol, Steigstra, en  De Jong gestopt met het inzamelen van oud papier in Delfzijl en Farmsum. Het inzamelen is toen overgenomen door een groep vrijwilligers onder een nieuwe naam : Oud papier Actie Delfzijl met de bijnaam OPA. Deze groep bestond uit ca. 15 personen incl. enkele oud gedienden die bij de vorige groep ook al aanwezig waren.
 In de loop der jaren zijn er heel wat vrijwilligers afgehaakt, ofwel door  ziekte of dat de gezins situatie dit vereiste, ook is 1 vrijwilliger overleden.  Gelukkig hebben zich in de loop der jaren ook weer nieuwe vrijwilligers gemeld zodat de groep  op dit moment uit  9 vrijwilligers bestaat  of het woord dat ik liever gebruik medewerkers. Toen het inzamelen begon in de jaren negentig was het nog de moeite waard om het papier in te zamelen, de papierprijzen waren toen vrij hoog, maar zijn inmiddels zo ver gezakt dat het zonder gemeentelijke subsidie niet meer rendabel is om het voort te zetten Inmiddels hebben de gemeente Delfzijl met de afnemer Virol een plan bedacht om het afval-scheiden totaal anders op te zetten, wat inhoud dat de inwoners van Delfzijl na 1 januari 2021 de Grijze Kliko kunnen gebruiken om hun oud papier in te verzamelen, (Zie Eemsbode) die dan door zich beschikbaar gestelde vrijwilligers van kerken, verenigingen enz. die nu ook papier inzamelen, door Virol beschikbaar gestelde Kraakauto,s om de 6 weken zal worden geleegd Op dat moment zullen alle papiercontainers uit  de gemeente Delfzijl verdwijnen ook die bij de Kruiskerk Er is nog getracht om ook via het kerkblad nog vrijwilligers te vinden om dit toch mooie werk voort te zetten, dat heeft echter te weinig resultaat opgeleverd om door te gaan Daarom hebben wij besloten, hoewel het ons aan het hart gaat  om te stoppen met het inzamelen van oud papier  Dat betekent dan ook dat we in de maand December voor de laatste keer  papier ophalen en de container beschikbaar zal zijn Nog iets over de opbrengst: Van de vorige papiercommissie heb ik geen inzicht wat het papier toen heeft opgebracht, echter vanaf  1 oktober 2010 tot 1 januari 2021 zal het totaal bedrag van de opbrengst van 485 containers ca. € 62000,00 bedragen Met de opbrengst van het oud papier hebben wij de afgelopen jaren mooie dingen kunnen doen voor de Kruiskerk en vele projecten kunnen ondersteunen. 
Wij willen tenslotte iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en vooral alle medewerkers die het bovengenoemde resultaat hebben mogelijk gemaakt                          
Namens OPA
W. de Jong
 
terug