Paaszondag  31 maart           Paaszondag  31 maart          
  Belijdenis en Doop
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Met medewerking van: Gelegenheidsgemeentekoor o.l.v. Tjerk de Vries


Jesaja 25:6-9 en Johannes 20: 1-18
We zijn de nacht doorgekomen! Het licht heeft de duisternis opengebroken en daar staan wij dan, in het heldere licht van een nieuwe morgen. In de tuin! Waar het ooit begonnen is. Gods begin met mensen. Nu opnieuw in de tuin komt het erop aan. Klampen we ons vast aan de leegte van een graf of zetten wij stappen naar een nieuw bestaan? Turen we de leegte in of durven we het aan om toekomst tegemoet te zien? Lukt het ons om stenen weg te rollen en de stem te horen die ons roept?
Bij al deze vragen worden we bepaald door het verhaal van de opstanding maar ook door het teken van de doop dat Hielle Kootstra, Alireza Saghati en Mahboubeh Bakhtiari Farimani deze paaszondag zullen ontvangen. Voorafgaande aan de doop zal Hielle samen met zijn vrouw Thea Kootstra – Huls openbare belijdenis van het geloof afleggen. Ook Alireza en Mahboubeh zullen belijdenis doen voorafgaande aan hun doop. Als gemeente willen we samen met Hielle en Thea, Alireza en Mahboubeh de dankbaarheid om de opstanding, doop en belijdenis vieren! 
terug