Postzegels voor de zending Postzegels voor de zending


Onder deze naam verzamelt de PGD al heel lang postzegels en kaarten voor de zending.
Meer kerken in Nederland doen dit. Ook brillen, afgedankte mobieltjes en inktcassettes van printers kunnen worden ingezameld.
Onder de lectuurtafel in de hal van het Anker staat daartoe een kist. De postzegels en kaarten worden door Kerkinactie Utrecht gesorteerd en via handelaren op beurzen weer verkocht aan verzamelaars. Vooral oude en/of zwart-wit stadsgezichten kunnen veel geld opleveren. Ook kaarten uit series van bijv. Marjolein Bastin of Anton Pieck enz. leveren geld op. Kerst-/nieuwjaars- of gewone verjaardagskaarten zijn niets waard. Oud papier. Maar daar mag u wel de postzegel afknippen. Blijf wel een halve cm bij de kartelrand vandaan. Van de kerken in Nederland die meedoen, is de gezamenlijke opbrengst ruim 30.000 euro per jaar. Dit was vroeger meer, maar postzegelverzamelaars worden wat minder actief. Het geld is bedoeld voor Zending en Werelddiaconaat. Een deel gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Ook leesbrillen, lege inktcassettes, mobieltje, kaarsresten
Oude (lees)brillen worden nagekeken en worden hergebruikt in ontwikkelingslanden. Lege inktcassettes leveren voor Kerkinactie een paar euro per stuk op. Wel graag verpakken in een dichtgeknoopt zakje, ivm lekken.
Mobieltjes bevatten kleine beetjes zeldzame metalen. Door deze metalen van afgedankte mobieltjes opnieuw te gebruiken sparen we het milieu. En kan Kerkinactie 5 euro per stuk verdienen.Tenslotte nog kaarsresten. Voorheen had het Leger des Heils daar belangstelling voor. Om nieuwe kaarsen van te maken. Dat is niet meer zo.  Kaarsresten zouden volgens de overheid bij het restafval mogen. Maar er is een bedrijf in Groningen dat oud kaarsvet verwerkt. Daar gaat het nu dus heen.
Met dank voor al uw medewerking
 
terug