Project Kinderen in de Knel Project Kinderen in de Knel
In 2019 was ons project gericht op de kinderen in Colombia. Dankzij alle giften en collecten hebben we € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken. Daarvoor onze hartelijke dank.
Dit jaar gaan we met ons project verder, nu voor de kinderen in India en dan met name actie tegen kinderarbeid daar.
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. Samen met Kerk in Actie willen we kinderarbeid tegen gaan en ieder kind de kans geven op een betere toekomst. Kerk in Actie werkt daarbij samen met plaatselijke organisaties.

Dit jaar zullen we weer allerlei acties en collectes houden voor ons project. We hopen en bidden dat u weer meedoet, zodat de wereld voor deze kinderen weer wat lichter wordt en ze een betere toekomst kunnen hebben.

Uw gift is weer welkom op onze bankrekeningnummer NL87ABNA 0488 2767 21 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl. Alvast heel hartelijk dank. 
terug