Rommelmarkt / Bazaar Rommelmarkt / Bazaar
Zoals reeds vermeld na de laatste Rommelmarkt van 22 oktober 2023 j.l. zijn we op zoek naar een nieuwe energieke voorzitter. Je gaat samen met de overige leden van de activiteitencommissie ca. 2 maand van tevoren beginnen met de voorbereidingen en in de laatste maand worden de plooien gladgestreken. Op de dag zelf is het gezelligheid troef in en om de kerk. Je kunt je bij één van onderstaande commissie leden aanmelden:
Frouwkje Klein                          ( 06-23688512
Jan Bulten                                ( 620190
 
terug