Startzondag 2022 Startzondag 2022

26 september – Startzondag – Aanvang 10.30 uur
Thema: Van U is de toekomst
Jeremia 29:1-14 en Matteüs 6:7-14
Het thema is afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’. We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en  verwachten, we hopen en bidden. Het gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook die van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. Er kan zomaar een crisis zijn. Hoe overleef je die? Op wie of wat stel je je vertrouwen.
Scriba René de Reuver zegt in een interview over dit thema: "Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst
kome wat komt. 

 
terug