Stille Zaterdag Stille Zaterdag
Aanvang: 20.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Deze avond valt het licht op de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. Vanuit het duister horen wij hoe God op de eerste scheppingsdag riep: Er zij licht!
Licht dat nooit dooft maar verlossing en bevrijding brengt. Daarna lezen we over de uittocht. God schept toekomst dwars door nacht en nevel heen. Met als hoogtepunt van zijn verlossend handelen: Jezus’ opstanding uit de dood! Deze blijde boodschap wil gedeeld worden. Wij doen dit ook zélf door elkaar het licht, aangestoken aan de nieuwe paaskaars, door te geven. Waarna wij ervan getuigen met Christus op te willen staan door te gaan leven in Zijn Geest. We doen dit door onze doop te gedenken en te vernieuwen rondom het doopvont. De Paasmorgen straalt ons tegemoet!


 
terug