Taakgroep Communicatie PGD Taakgroep Communicatie PGD
Doel:    Het optimaliseren van de  communicatie zowel intern als extern.
Hierbij de gemeente herkenbaar profileren. Het informeren van gemeenteleden over de ontwikkelingen in de gemeente.
 
 Werkwijze:
 
Het informeren van gemeenteleden over ontwikkelingen binnen de gemeente.
Het ontwikkelen van richtlijnen voor zowel de website als ook voor het kerkblad en de zondagsbrief in overleg met de betrokken redacties
Het aanleveren van informatie voor website PGD t.a.v. gemeentenieuws
Het opstellen van persberichten voor activiteiten in de gemeente .
Het vergroten van de  mogelijkheden tot interactie van/met gemeenteleden via de website.
Adviseren van de kerkenraad bij het opstellen van beleid
Uitvoeren van het opgestelde beleid
Is verantwoording schuldig aan kerkenraad
 
Leden: 
scriba kerkenraad,
webmaster,
redactie kerkblad/zondagsbrief
 
Vergaderfrequentie
Zo vaak als nodig is
 
Rapportage:
intern: besluitenlijst via linking-pin naar alle ambtsdragers en werkgroepen
extern: website, kerkblad.      

 
 
terug