Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022 Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022
Op zondag 24 april hebben wij na de viering een gemeenteberaad gehouden waarbij wij in groepjes met elkaar van gedachten hebben gewisseld over wat we fijn vinden aan onze gemeente en wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

De volgende vragen zijn aan de orde gekomen:
 • Zijn er in de afgelopen jaren momenten, situaties of gebeurtenissen geweest dat u het fijn vond om bij de Protestantse Gemeente Delfzijl te horen? En wat maakte dat het voor u een fijne ervaring was?
 • Wat zijn voor u belangrijke zaken die helpen dat onze gemeente een fijne gemeente is?
 • Stel dat u hier in 2027 rondloopt, wat hoopt u dan te zien, te horen, te ervaren?

Er zijn veel antwoorden geformuleerd, waarvan wij een aantal hier al vast met u willen delen:
 • Het samen beleven van de diensten
 • Saamhorigheid
 • Een volle kerk
 • De begroeting zondags in de kerk is prettig
 • Fijn dat de diensten tijdens corona online bekeken konden worden
 • Met elkaar koffie drinken
 • Verbinding
 • De verbouwing van de kerk gaf uiting aan de eenwording van de gemeente
 • Gezamenlijke bijeenkomsten naast de kerkdiensten
 • Samenwerken met andere kerken
 • Meer jongeren in de kerk
 • Meer muziek/zang
 • Pastoraat
 • Gezamenlijke acties
 • Zuiniger energieverbruik
 • Een multifunctioneel gebouw: activiteiten op zondag en door de week

Als Commissie Beleidsplan hebben wij de verschillende antwoorden vertaald naar de volgende speerpunten.
 
 • Vieringen en dan anders (bijvoorbeeld t.a.v. muziek, deelname kerkgangers bij voorbereiding of gedachtewisseling in groepen na de preek)
 • Versterken van de onderlinge saamhorigheid en ontmoeting
 • Verdere integratie van de voormalige wijkgemeenten.
 • Samenwerking met andere kerken (lokaal/regionaal)
 
Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022
Binnen het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters, de taakgroep Pastoraat en de taakgroep Vieren en Vormen  zullen wij hiermee aan de slag gaan. Wij houden u op de hoogte.

Namens de Commissie Beleidsplan
Nicoline Kwakkelstein
terug