Tweede zondag in de 40 dagen tijd Tweede zondag in de 40 dagen tijd
Tweede zondag van de 40 dagentijd 25 februari, Oeganda-project

Hierbij stellen wij U voor: het nieuwe Logo van de MWD voor Oeganda, Mevr. Themba. Deze naam betekent: hoop, geloof en vertrouwen.

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Terug naar de regio
Sociaal werkers in Oeganda begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Verzorgers leren hun hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen.
Ze krijgen landbouwgereedschap, jongeren kunnen een vak training volgen. Ze krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje.  Inmiddels krijgen families in 206 dorpen al hulp.U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 
terug