Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019 Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019
Op 17 juni is op het Gemeente Beraad de verbouwplannen van de Kruiskerk door dhr. Pim van Dijk toegelicht.
Voor wat betreft de verbouw van de Kruiskerk is er op 20 mei een presentatie gehouden voor de kerkenraadsleden door de heer Pim van Dijk. Hij geeft deze presentatie namens de klankbordgroep die ca. 5 keer bij elkaar is geweest om te sparren over verbeteringen van de verschillende ruimten. Dezelfde presentatie is voor de Gemeente gehouden op maandag 17 juni. Een aantal van de opmerkingen zijn in onderstaand verhaal meegenomen.
Bij aanvang is gesproken over ‘Hoe kijk je naar een kerk en hoe waardeer je dat’ (wat is goed en wat kan verbeterd worden)?’.  Hieruit is een plan gekomen met prioriteiten en voorkeuren wat uiteindelijk heeft geleid tot een basisplan.
De eerste kerken zijn gebaseerd op de St Pieter in Rome (waar Petrus is begraven). We bidden naar het oosten (hoop op de toekomst dat Christus op aarde terugkomt, de
toekomst brengt heil). Hierop terugkijkend zouden wij een open gemeente willen zijn, open naar buiten toe, om een gemeenschap op te bouwen. Tegenwoordig niet meer om stichtend te zijn maar wel om elkaar te ontmoeten, ons in elkaar herkennen. Hoe kunnen we dit gebouw open zetten zodat dit een betekenis kan hebben voor geheel Delfzijl?
Het gaat eerst om een ontmoeting (beweging van buiten naar binnen en vervolgens weer andersom, een longfunctie): van sociale ontmoeting tot religieuze ontmoeting en weer andersom (je moet eerst socializen en je op je gemak voelen, vervolgens kun je je hart openstellen voor wat komt). Tegenwoordig is in veel gemeenten de liturgie veel losser dan vroeger. Tijdens het maken van het plan is Het Anker meegenomen, ook al had de kerk de grootste prioriteit. De klankbordgroep heeft o.a. een inventarisatie gemaakt van alle spullen/meubels en de ruimtes (hoe vaak wordt wát gebruikt), de kleuren in de ruimtes, etc.
De huidige ingang is confronterend, je kunt niet invoegen/aansluiten; dat is wél gewenst. Diverse opties zijn uitgetekend, waarbij één ontwerp extra is uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een kleine (afzonderlijke) kapel, met een eigen ingang. M.b.v. gebruik van akoestische bekleding kan het teveel aan galm weggenomen worden. Ook moet balans gebracht worden in verlichting, gericht op het liturgisch centrum.
Naast de opdracht om te kijken naar verbeterpunten, was ook de opdracht om te kijken wat mogelijk zou zijn om te verduurzamen. Dit blijkt beperkt te zijn. Goede optie is het plaatsen van een nieuwe HR-ketel in combinatie met vloerverwarming (af te schrijven in 21 jaar, terugverdientijd is 21 jaar).
Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
In september hopen wij u meer informatie te kunnen verstrekken omtrent de financiële mogelijkheden en hoe nu verder.
(zie ook power pointpresentatie op de hoofdpagina van de website)
terug