Vaste activiteiten het jaar door: Vaste activiteiten het jaar door:
Koor Soli Deo Gloria.
De repetitie is op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in Het Anker.
Wij hebben per 1 juni een nieuwe dirigent.
Zijn naam is Jan Harryvan uit Groningen.
Meer informatie kunt  u vinden op onze website: sdgdelfzijl.jouwweb.nl.
Of met de voorzitter, Grietje van Dijk, telefoon 0596 611727, of met de secretaris An van Heuveln telefoon 0596 619408.
Hopelijk tot ziens .
 
Cantorij: Capella Oecumenica
Is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten gehore te brengen. Het koor bestaat uit 16 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt  mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die gezongen wordt vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Repetitie op de donderdagavond
Van 20-22 uur in de Kruiskerk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Petra Meindertsma tel. 612733
 
Koor: Christelijk Dameskoor Meedhuizen.
Studeert liederen in op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in gebouw “Kerkje Tjuchem” onder leiding van mevr. C. Schep uit Siddeburen. Ons repertoire is 'Geestelijke liederen’, het meest in het Nederlands. Ook hebben wij een luchtig repertoire, om wel eens in een Bejaardentehuis op te treden.
Contactpersoon: mevr. W. Schep Tel. (0598) - 43 22 57
 
Commissie Bijzondere Diensten.
Het zingen van bekende liederen is het uitgangspunt van de Commissie Bijzondere Diensten. Drie maal per jaar worden deze diensten gehouden in de Farmsumer Kerk. Naast de samenzang is er regelmatig medewerking van een koor. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is.
Inlichtingen bij dhr. S. Oudman (tel. 618080)

 Orgelconcerten
Het Lohman-van Oeckelen orgel in de Farmsumer Kerk wordt door organisten geroemd om zijn kwaliteit en mogelijkheden. Mede door de prachtige akoestiek van de kerk is het bijwonen van een orgelconcert zeer aan te bevelen. De Stichting Lohmanorgel Farmsum organiseert jaarlijks een aantal concerten waar gerenommeerde organisten voor worden uitgenodigd. Een hoogte punt is altijd het concert op tweede Kerstdag. Via het kerkblad en de media wordt u op de hoogte gehouden wanneer de concerten worden gehouden.
Inlichtingen bij dhr. B. Veentjer (tel.  614615)
 
terug