Vervanging pastor Eelkje de Vries Vervanging pastor Eelkje de Vries
Pastor Eelkje de Vries zal voorlopig nog niet voor haar volledige aanstelling aan het werk kunnen gaan. De verwachting is nu dat zij in de 2e helft van september op basis van re-integratie voor een beperkt aantal uren per week haar werk kan gaan oppakken. De kerkenraad heeft daarom stappen ondernomen om haar in de komende maanden voor een deel van haar uren te laten vervangen. Vanaf 1 september jl. is pastor Henk Perdok uit Appingedam voor 8 uur per week aangesteld als haar vervanger. Waar dat gevraagd wordt zal hij voorgaan bij uitvaarten in de secties van pastor De Vries, crisispastoraat verzorgen (bij ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of anderszins wanneer een pastor gewenst is) en, in overleg met pastor De Vries en voor zover de tijd dit toelaat, gemeenteleden bezoeken. Zijn tijdelijke aanstelling gaat ook in 2024 nog door.  Mocht u een beroep op hem moeten doen dan zijn de contactgegevens van pastor Henk Perdok: tel. 06 5105 3559;
e-mail: pastorhenkperdok@gmail.com.
terug