Vierde zondag van de 40 dagentijd 10 maart Oeganda-project Vierde zondag van de 40 dagentijd 10 maart Oeganda-project
Vierde zondag van de 40 dagentijd 10 maart. Oeganda-project

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.


Voorkomen is beter dan genezen.
Er wordt alles op alles gezet om te zorgen dat moeders niet uit het droge noordoosten van Oeganda naar de hoofdstad vertrekken om daar met hun kleine kinderen op straat te belanden. Als dit toch is gebeurd, worden ze geholpen om terug te keren om een bestaan op te bouwen in hun geboortedorp. Ze worden geholpen om met betere kleinschalige landbouw- technieken zichzelf van een bestaanszekerheid te verzekeren.
Sommige moeders vertrekken vanwege huiselijk geweld. Als dat bij de wortel wordt aangepakt, wordt voorkomen dat hun kinderen nieuwe straatkinderen in Kampala worden.
Doe je mee?


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 
terug