Vijfde zondag van de 40 dagentijd 17 maart, Oeganda-project Vijfde zondag van de 40 dagentijd 17 maart, Oeganda-project
Vijfde zondag van de 40 dagentijd 17 maart, Oeganda-project

 Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Moestuin aan huis
Mary kreeg na de moestuin-training een startpakket met droogtebestendige zaden en grote stevige plantenzakken. Nu verbouwt ze naast haar lemen huis groenten, die tegen een stootje kunnen en die ze makkelijk water kan geven en een deel verkopen.
Vrouwen als Mary zijn tegelijk een voorbeeld voor anderen. “Wij vrouwen hoeven niet naar de stad vluchten. Ook hier in ons dorp Karamoja is het mogelijk een leven op te bouwen.”


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.

Armoede: Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoede grens. Je ziet in de stad veel kinderen bedelen. Met ons project helpen we mee om deze kinderen weer terug te brengen naar de dorpen, waar ze naar school kunnen en waar ook de ouders begeleiding krijgen.
terug