Vluchtelingen uit het Midden Oosten aan de Poolse grens en in Griekenland Vluchtelingen uit het Midden Oosten aan de Poolse grens en in Griekenland
De vluchtelingen zitten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. “Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen”, zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie.
Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen en dekens. Migrantenkampen bij grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zo nodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen. 
“Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te zorgen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lot van hen die een nieuw leven zonder conflict, vervolging en ongelijkheid willen beginnen”, aldus Jurjen de Groot.
 
Kerk in Actie campagne voor vluchtelingen in Griekenland
 
De Diaconie heeft samen met de MWD € 1.000,- overgemaakt aan Kerk in Actie voor deze vluchtelingen.
Zo helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland
De opbrengst van de advent campagne voor vluchtelingen is nog niet bekend. In een volgend kerkblad hopen we u hierover te kunnen informeren. De partnerorganisaties van Kerk in Actie in Griekenland doen er alles aan om vluchtelingen te helpen. Niet alleen aan vluchtelingengezinnen, óók aan Griekse gezinnen.
De situatie van vluchtelingen is schrijnend. Mensen wonen op elkaar gepakt in onveilige kampen en ze worden blootgesteld aan bittere kou of verzengende hitte. Minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar
Griekenland zijn gevlucht, worden aan hun lot overgelaten en zwerven soms maandenlang op straat. En gezinnen die het geluk hebben dat ze een appartement in bijvoorbeeld
Athene krijgen aangeboden, leven vaak in grote armoede en zijn afhankelijk van voedselhulp van de kerk. 
We zijn er als kerk voor iedereen die onze steun nodig heeft. U kunt deze kinderen in de knel steunen door een gift over te maken op:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. Vluchtelingen kinderen

Onze hartelijke dank daarvoor.
 
terug