WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN ? (terugblik) WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN ? (terugblik)
De 4e leeravond “WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN” is gehouden op 9 april.
Nu te gast bij de Protestantse Kerk Delfzijl en wel in de Farmsumer kerk.
Op een mooie frisse voorjaarsavond. In de kerk was het echter lekker warm. Een warm welkom met koffie.
Bij binnenkomst klonk tevens het prachtige orgel bespeeld door Tj. de Vries.
Om 19.30 opende de hr. P. Lanting, staande in het liturgisch centrum van de kerk, de avond. Samen zongen we aansluitend als openingslied Ps. 24: 1 en 5
PG Delfzijl heeft ingaande 1 januari, één kerk, de Kruiskerk waar de kerkdiensten worden gehouden. In de Farmsumer kerk worden bijzondere diensten gehouden. De Ark in Delfzijl noord is verhuurd aan de voedselbank. Bij een krimpende kerk moeten keuzes gemaakt worden en is het soms nodig om kerkgebouwen te sluiten.
Maar in de prachtige Farmsumer kerk met zoveel historie is het een prima onderkomen voor een leeravond.

Allereerst wordt uitgelegd hoe de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is georganiseerd. Het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland is de generale synode. Deze bestaat uit 79 leden. Deze leden worden afgevaardigd namens de classes. De PKN telt per 1 mei 2018 11 classes.
Binnen de kerk kennen we het ambt van Ouderling en van Diaken. Kerkelijke regels zijn vastgelegd in de kerkorde.
Vervolgens wordt er veel over de geschiedenis van de Farmsumer kerk verteld.
Ik ga hier verder niets over verwoorden. Bezoek de Farmsumer kerk en aanschouw het moois en laat u bijpraten. Met regelmaat zijn er rondleidingen. Ook is er tegen een gering bedrag lectuur te koop die u de rijke geschiedenis vertellen.
Ook over het prachtige Lohman orgel wordt enthousiast verteld.
De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid om in de kerk rond te kijken en diverse oudheden te bekijken en tevens om koffie met koek te nuttigen.
De avond werd afgesloten met een vesper onder leiding van da. Marja de Jager.
De Zegenbede :
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart jouw hart openen om lief te hebben.
Dat je mag zien het gelaat van Christus in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal het gelat van Christus in jou zien zal.
Weer een waardevolle avond. En ook nu weer zijn we ruim in tijd uitgelopen. Elke kerk heeft letterlijk en figuurlijk zoveel te vertellen, we raken niet uit gepraat.
De 5e en laatste leeravond in deze reeks is op dinsdag 14 mei bij de Baptistengemeente Havenlicht, Johan van Den Kornputplein 8, Delfzijl. Aanvang 19.30 uur

 
terug